Video: Hội thảo trực tuyến Bức tranh Kinh tế Việt Nam và ĐBSCL

Nguồn: y o u t u b e

Ngày 1/10, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội thảo “Bức tranh kinh tế Việt Nam và Đồng bằng sông Cửu Long: Dự báo kinh tế quý IV và triển vọng năm 2022”.