Video: LLVT thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) diễn tập tấn công địch đổ bộ đường không

Nguồn: y o u t u b e

Lực lượng vũ trang thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) diễn tập tấn công địch đổ bộ đường không trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.