Video:Lực lượng vũ trang Nghi Xuân (Hà Tĩnh) diễn tập đánh địch đổ bộ đường biển

Nguồn: y o u t u b e

Trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phần thực binh đánh địch đổ bộ đường biển đã được tổ chức đạt mục đích, yêu cầu đề ra.