Video: Ngắm màn trình diễn kỳ ảo của Bắc cực quang

Nguồn: y o u t u b e

Người dân Mỹ và Canada thưởng thức màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo trên bầu trời do hiện tượng Bắc cực quang.