Video: Xe tải vào cua tốc độ cao, tông thẳng vào nhà dân ở Trung Quốc

Nguồn: y o u t u b e

Xe tải vào cua tốc độ cao rồi lao thẳng vào nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc.