Nguồn: Youtube

Gần 4.000 hộ dân ven biển An Biên vẫn khát nước sạch | VTV24

Đang tải...
Đang tải...